MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeTUT - Mây

Mây

Thơ: Vi Khuê
Nhạc: Trần Uyên Thi
Trình bày: Xuân Phú

Nghe nhạc

Ít nhất cũng là mây
Đừng sống như cỏ cây
Người đi không trở lại
Lời kia bên tai này

Chàng đi không trở lại
Bàn tay gõ nhịp bàn
Còn vang hoài âm điệu
Trong lòng tôi mênh mang

Ít nhất cũng là mây
Đừng sống như cỏ cây
Mắt chàng xa thăm thẳm
Lời nói tựa men say

Chàng không là hoàng tử
Thân lấm bụi phong trần
Nhưng chàng là hoàng tử
Trong lòng mây muôn năm

(Ít nhất cũng là mây
Đừng sống như cỏ cây
Đừng sống như cỏ cây...)


Created on 03/08/2011 07:59 PM by HoaiHuong
Updated on 12/21/2012 08:58 AM by HoaiHuong
 Printable Version

What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com