MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeTài liệu cổ

Tài liệu cổ

  • Bụt Sử Lược Biên Thiệt Truyện - PIERRE REY. Đây là một cuốn sách gồm 4 tập thuật lại những sự tích về cuộc đời của Đức Phật và tư tưởng của Ngài, do một người Pháp, ông Pierre Rey, biên soạn, và do nhà xuất bản Schneider ấn hành vào năm 1913, tại Sài Gòn. Bản microfilm do Gs Nguyễn Văn Sâm mua lại từ một thư viện ở Pháp, và bản scan dưới dạng PDF này được ông Nguyễn Tuấn Khanh scan và gởi cho. Xin cám ơn Gs Nguyễn Văn Sâm và ông Nguyễn Tuấn Khanh.

  • Right click to download (PDF files):


    Bụt Sử Lược Biên, quyển 1
    Bụt Sử Lược Biên, quyển 2
    Bụt Sử Lược Biên, quyển 3
    Bụt Sử Lược Biên, quyển 4


Văn bản Nôm

Xem và hạ tải văn bản Nôm

Created on 07/28/2008 08:49 AM by HoaiHuong
Updated on 07/28/2008 08:52 AM by HoaiHuong
 Printable Version

What's Related

These might interest you as well
Announcements

Web Pages

Documents

Photo Albums

Bulletin Board


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com