MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeHH - Trước cuộc đời hôm nay

Trước Cuộc Đời Hôm Nay

Thơ: Vi Khuê (Giọt Lệ, 1971)
Nhạc: Hoài Hương TRẦN UYÊN THI


Nghe nhạc, do ca sĩ Xuân Phú trình bày

Truớc cuộc đời hôm nay
Tôi thật là xa lạ
Tôi về bên ngưỡng cửa
Nhìn thôi mà xót xa

Tôi như con rùa nhỏ
Rút đầu vô trong mai
Tôi như chú nai tơ
Nhìn thôi mà khiếp hãi

Buổi chiều tôi đi qua
Nhìn thôi mà chẳng ngó
Vội vàng chen bước nhỏ
Tôi qua, rồi tôi qua


Cho tôi một thế giới
Cho tôi một con đò
Cho tôi một cõi bờ
Trên một cù lao nhỏ

Ở đó tôi gặp người
Một loài người như tôi
Tay trần không khí giới
Biết khóc chẳng biết cười

Created on 09/19/2007 12:50 PM by HoaiHuong
Updated on 12/21/2012 09:01 AM by HoaiHuong
 Printable Version

What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com