MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeToán - Đề thi tú tài 72-73

Đề thi Trắc nghiệm Tú Tài II, môn Toán, 1973-1974

Giáo sư Lê Văn Đặng, nguyên thanh tra khảo thí ban Toán, vừa gởi cho 3 tập đề thi Tú Tài II Ban A, B, và CD, môn Toán, niên học 1973-1974 tại Nam Việt. Đây là loạt bài thi trắc nghiệm đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Nam Việt. Chúng tôi xin lưu lại đây, như là một tài liệu lịch sử.

Ghi chú: Đề thi ban A có sự hợp tác của cố Giáo sư Hà Xuân Châu, thuộc trường Nữ Trung học Trưng Vương, Sài gòn.

Download


Created on 12/08/2006 02:52 AM by HoaiHuong
Updated on 12/10/2006 03:13 AM by HoaiHuong
 Printable Version

What's Related

These might interest you as well
Web Pages


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com