MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeTrương Ngáo - Tuồng

Tuồng hát bội Nôm thế kỷ 19

TRƯƠNG NGÁO
張 僥
tức
NGƯỜI ĐI ĐÒI NỢ PHẬT


Phiên âm theo bản Nôm của nhà phát hành
Quảng Thạnh Nam 廣 盛 南
khắc in tại Phật Trấn 佛 鎮,Trung Quốc 中 國
vào năm Mậu Dần 戊 寅 1878


Nguyễn Văn Sâm phiên âm và chú giải
Lãng Hồ hiệu đính
Nguyễn Hiền Tâm, Nguyễn Văn Trang nhận định


09/2006


Cảnh 01: Ông Bà họ Lưu tổ chức đúc tượng Phật chùa Vạn Linh
Cảnh 02: Ba Bành vay vốn của Lục Tồn
Cảnh 03: Trương Ngáo đem tiền tính chuyện đi buôn
Cảnh 04: Thiện nam tín nữ cúng chùa, đúc tượng
Cảnh 05: Trương Ngáo bỏ tiền vô lò đúc tượng Phật, mong té lời về sau
Cảnh 06: Ba Bành đánh chưởi chồng, Trương Ngáo đi đòi tiền Phật
Cảnh 07: Trương Ngáo lên đường đòi tiền Phật
Cảnh 08: Ba Bành kết với Lục Tồn
Cảnh 09: Anh Trương Ngáo gặp nàng Như Ý
Cảnh 10: Cuộc hội kiến giữa Trương Ngáo và Đức Phật
Cảnh 11: Trương Ngáo, Như Ý nên nghĩa phu thê
Cảnh 12: Vợ chồng Lục Tồn Ba Bành sa cơ đi múa bóng rỗi sanh nhai
Cảnh 13: Bẽ bàng tình cũ nghĩa xưa

CHUNG
Created on 10/22/2006 03:54 AM by HoaiHuong
Updated on 11/14/2006 07:26 AM by HoaiHuong
 Printable Version

What's Related

These might interest you as well
Web Pages

Photo Albums

Announcements

Documents

Bulletin Board


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com