MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeChữ Nôm

Bài viết

PDF files: right click to download.


Kieu Tang Huu Ung

Văn bản Nôm

Chúng tôi vừa được phép phổ biến một số bản Nôm: Việt Sử Diễn Nghĩa Tứ Tự Ca, Đoạn Trường Tân Thanh (Tăng Hữu Ứng), Sãi Vãi Tân Lục Quốc Âm, Nam Cầm Khúc, Việt Sử Tiệp Lục Diễn Nghĩa, Cổ Tháp Linh Tích v.v. Một số bản Nôm có bản phiên âm đính kèm.

Xin chân thành cám ơn Giáo sư Nguyễn Văn Sâm và các quý vị thân hữu về những cống hiến vô vị lợi của quý vị trong việc bảo tồn và truyền bá kho tàng văn hoá quý giá do tiền nhân để lại.

Xin xem và hạ tải các bản Nôm tại đây.

Bộ chữ (font)

Tất cả các chữ Hán Nôm trên trang web này đều ở dạng Unicode (UTF-8). Để hiển thị các chữ Hán Nôm trên máy của quý vị, xin cài đặt hai bộ font chữ Nôm HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Audio


HỘI THẢO VỀ CHỮ NÔM TẠI VIỆN VIỆT HỌC, 2/2005 (MP3):

Nhu liệu

  • Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn. Một bộ tự điển chữ Nôm điện tử tiện dụng. Mỗi chữ Nôm đều có trích dẫn từ văn bản, với xuất xứ rõ ràng. Sử dụng bộ chữ Unicode. Bản Java aplet. Nếu quý vị sử dụng lần đầu tiên, Java Runtime sẽ tự động cài đặt vào máy của quý vị.
  • Bàn gõ HanNomIME - Một công cụ tiện ích để đánh máy chữ Hán và chữ Nôm trong MS Word, Unicode. Cần cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B vào máy, và máy cần có MS Access 2002 hoặc 2003.
  • BabelMap - Nếu không tìm thấy một chữ Hán/Nôm nào đó trong bàn gõ HanNomIME, dùng BabelMap. BabelMap cho phép chêm (insert) tất cả các chữ Hán Nôm dạng Unicode có mặt trong tất cả các bộ fonts cài đặt trong máy của quý vị vào MS Word.
  • Thiều Chửu Hán Việt Tự Điển. Bản Java Offline. Một quyển tự điển Hán Việt điện tử, cho phép tra nghĩa và đánh máy chữ Hán rất tiện dụng.
  • Cách tạo font chữ Nôm dùng riêng trong máy.: Đôi khi, quý vị có thể gặp một số chữ Nôm không có trong các bộ font cài đặt trong máy của quý vị. Quý vị có thể tạo cho mình một bộ font để dùng riêng. (Tất nhiên, nếu muốn máy của người khác cũng đọc được chữ Nôm đó, quý vị phải gởi cho người dùng bộ font đó để cài vào máy.)


Created on 10/11/2006 03:17 AM by HoaiHuong
Updated on 08/05/2011 03:55 PM by HoaiHuong
 Printable Version

What's Related

These might interest you as well
Announcements

Web Pages

Documents

Photo Albums

Bulletin Board


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com