MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeView Document

Description :
Xuân Hương Thi Tập, bản Nôm. Do Gs Lê Văn Đặng gởi tặng.

Full Text :


Gồm 2 phần: phần I gồm 40 bài thơ của Hồ Xuân Hương, phần II gồm 10 bài.Current Files

Name sort_none Size sort_none Uploaded sort_none Actions
XuanHuongThi_PartII.pdf 642.15 KB 08/27/2007 Download
XuanHuongThi_PartI.pdf 3.80 MB 08/27/2007 Download

Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com