MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeView Document

Description :
Tự vị Aubaret, Quốc Ngữ - Nôm - Pháp. Đây là phần Vocabulaire trong quyển

Grammaire Annamite


của G. Aubaret. Tài liệu này in năm 1857, theo lệnh của ông Bộ trưởng Bộ Hải Quân và Thuộc Địa, do nhà in Hoàng Gia (Imprimerie Impériale) tại Paris ấn hành. Nguyễn Tuấn Khanh (San José, CA) scan từ thư viện của Gs Nguyễn Khắc Kham.

Right click here to download

Note: This PDF file was created in Adobe Acrobat 7.0. If your machine has an older version of Adobe Acrobat installed, there will be a warning message. Please ignore this message, and click OK to open the file.Full Text :

Current Files

Name  Size  Uploaded  Actions
No items for the current list.

Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com