MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeView Document

Description :
Chúng tôi vừa mới nhận được bản Nôm Tân San Chinh Phụ Ngâm Diễn Âm Từ Khúc do ông Đoàn Xuân Kiên ở London gửi cho, xin phổ biến đến học giới và quý bạn yêu thích chữ Nôm. Bản này do GS Nguyễn Văn Xuân tìm thấy ở Huế và đã in trong cuốn Chinh Phụ Ngâm Diễn Âm Tân Khúc của ông, do Lá Bối xuất bản, Sài Gòn, năm 1972 (lúc ấy, vì điều kiện hạn hẹp, chỉ in giới hạn 500 bản). Cũng xin được nói rõ thêm là bản này thay thế bản trước đây đã đăng trên trangnhahoaihuong.com (in trong sách Tiếng nói của Đoàn Thị Điểm... của GS Lê Hữu Mục và Phạm Thị Nhung), có thêm phần lạc khoản, và đầy đủ hơn.

Full Text :


Right click to download
Current Files

Name  Size  Uploaded  Actions
No items for the current list.

Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com