MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeAnnouncements

Posted by: HoaiHuong on 06/07/2009 07:16 AM
Updated by: HoaiHuong on 03/30/2014 09:31 AM
Expires: 01/01/2024 12:00 AM
Viện Việt-Học phát hành Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn


Tự điển in trên giấy đẹp, tốt, trình bày mỹ thuật, dày hơn 1700 trang, với trên mười ngàn mục từ, mỗi mục từ có trích dẫn phong phú, đãi lọc từ gần 70 văn bản Nôm.

Tại sao Tự Điển Chữ Nôm? - Người Việt Nam có ba thứ chữ viết: chữ Hán, chữ ‎Nôm, và chữ Quốc Ngữ (abc), trong đó nền văn học chữ Nôm đã để lại những tác phẩm văn học ‎hàng đầu của Việt Nam như "Quốc Âm Thi Tập", "Truyện Kiều", "Chinh Phụ Ngâm Khúc", "Cung Oán Ngâm Khúc" v.v... ‎Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng ngàn văn bản Nôm nằm rải rác trên các thư viện của thế ‎giới hay trong các tủ sách tư nhân, mà chưa từng bao giờ được phiên âm sang chữ Quốc ‎Ngữ. Việc phiên âm các tác phẩm này, như là một công việc khai quật những chứng tích ‎văn hoá, vì thế, trở thành một nhu cầu cấp bách của thời đại ngày nay. Ngoài ra, do cấu ‎trúc đặc thù, chữ Nôm còn để lại những dấu vết ngữ âm của tiếng Việt xưa mà ngày nay ta ‎không còn thấy được trong chữ Quốc Ngữ.

Tác giả: Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Thế Kiệt, Nguyễn Doãn Vượng, Lê Văn Đặng, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Ngọc Bích, Trần Uyên Thi.


Tại sao "trích dẫn"? - Nguyên tắc của Ban Biên Tập là chỉ đãi lọc những chữ ‎Nôm nào đã từng có mặt thực sự trong một văn bản Nôm, với xuất xứ rõ ràng, để làm ‎bằng cứ vững chắc cho công việc nghiên cứu chữ Nôm, tiếng Việt, cũng như văn học cổ ‎Việt Nam.‎

Quyển tự điển chữ Nôm này không chỉ ích lợi cho người nghiên cứu, tìm hiểu chữ ‎Nôm không thôi, mà ngay cả những người không biết chữ Nôm nhưng quan tâm đến tiếng ‎Việt và thơ văn Việt Nam cũng sẽ tìm thấy ở đây một kho tàng ngữ văn của người Việt ‎Nam trải dài suốt bảy thế kỷ.‎

Liên lạc: ‎

Institute of Vietnamese Studies
Attn: Tu Dien Chu Nom Trich Dan
P.O. Box 11900‎
Westminster, CA 92683-1900, USA
E-mail: info@viethoc.org

What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com