MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeAnnouncements

Posted by: HoaiHuong on 12/07/2006 03:19 AM
Updated by: HoaiHuong on 03/30/2014 09:31 AM
Expires: 01/01/2021 12:00 AM
Văn bản NômChúng tôi đang bắt đầu phổ biến một số văn bản Nôm, kho tàng văn hoá của tiền nhân để lại, trên trang web này.
"...Các tác phẩm xưa như Bạch Vân Quốc Ngữ Thi, Hồng Ðức Quốc Âm Thi Tập, Đoạn Trường Tân Thanh, Cung Oán Ngâm Khúc..., ngay cả các tuồng thật dài, sẽ được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới toàn cầu bằng chữ Nôm, ai cần cứ lên đó hạ tải là có, văn bản Nôm sẽ không còn là thứ quí hiếm người ta giữ lấy khư khư làm của riêng như từ trước đến nay! Người khảo cứu về loại tử ngữ nầy vì vậy sẽ đông đảo hơn, sự giới thiệu với người ngoại quốc vì vậy cũng sẽ được sâu rộng hơn. Vui thay với viễn tượng trăm hoa đua nở đó!"

(Trích bài nói chuyện "Chuyện Bên Lề Chữ Nôm" của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm tại Viện Việt Học, tháng 2/2005).


Kính mời quý vị vào đây xem và hạ tải các văn bản Nôm.

NHỮNG VĂN BẢN NÔM TRÊN TRANG WEB NÀY LÀ DO CÁC QUÝ VỊ CÓ LÒNG YÊU CHỮ NÔM VÀ VĂN HOÁ DÂN TỘC SƯU TẬP VÀ MONG MUỐN PHỔ BIẾN THÊM TÀI LIỆU VĂN HOÁ CHO HỌC GIỚI. XIN QUÝ VỊ ĐỪNG SỬ DỤNG NHỮNG TÀI LIỆU CHỮ NÔM NÀY VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

(Phần này có nhiều trang. Xem hết trang 1, xin lật sang trang kế.)What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com