MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeAnnouncements

Posted by: HoaiHuong on 05/25/2012 07:27 PM
Updated by: HoaiHuong on 03/30/2014 09:32 AM
Expires: 01/01/2024 12:00 AM
Sự nghiệp, Tư tưởng và Hương hoả của một nhà Đại Trí thức: Claude Lévi-Strauss (1908-2009)


TRẦN NGỌC NINH
(với sự cộng tác của Trần Uyên Thi)

Bài này là của một người học-trò chưa bao giờ được gặp mặt Thày, cũng chưa từng được nghe tiếng nói của Thày cho đến sau khi Thày đã rời khỏi cõi đời đầy chấp-kiến và vọng-ngôn này. Những dòng dưới đây là để kính cẩn dâng lên hương-hồn một vị Thày đã mở mắt cho tôi vào Tình Người trong một địa hạt mà người Việt-Nam thường không nhìn đến.
Trần Ngọc Ninh


Báo-chí truyền-thông vừa loan tin về sự ra đi của một trong những tư-tưởng-gia vĩ-đại nhất của phương Tây trong thế-kỉ vừa qua.

Giáo-sư, nhà văn, Hàn-lâm viện-sĩ Claude Lévi-Strauss vừa qua đời một cách lặng-lẽ êm-đềm tại tư-gia ngày 30.10.2009, chỉ vài tuần trước ngày sinh-nhật thứ 101 của Ông.

Sự-nghiệp và tư-tưởng của Ông là một hương-hỏa để lại cho đời sau mà chưa một ai trong đời này đã có thể tiên đoán được, tuy tất cả học-giới cảm thấy rằng Ông đã dẫn nhân-loại bước những bước đầu tiên vào một thời-đại mới.


Đọc bản PDF


What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com