MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeAnnouncements

Posted by: HoaiHuong on 08/31/2009 05:07 PM
Updated by: HoaiHuong on 03/30/2014 09:30 AM
Expires: 01/01/2024 12:00 AM
Sách mới: Vũ Trụ Trong Một Nguyên TửTác giả: DALAI LAMA XIV
Dịch giả: TRÂN UYÊN THI
Tựa: TRẦN NGỌC NINH

Nguyên tác: THE UNIVERSE IN A SINGLE ATOM
– The Convergence of Science and Spirituality
Dày 256 trang, khổ 14x21 cm, NXB Rạng Đông, CA, USA, 2009.
Bản dịch nghiêm túc, có chú giải cặn kẽ.

MỤC LỤC

TRI ÂN
PHÀM LỆ
LỜI GIỚI THIỆU (Trần Ngọc Ninh)

0. Lời ngỏ (Dalai Lama)
1. Quán chiếu
2. Gặp gỡ khoa học
3. Tánh không, thuyết tương đối, và vật lí lượng tử
4. Big Bang và vũ trụ vô thủy của Phật giáo
5. Tiến hóa, nghiệp, và thế giới giác thức
6. Vấn đề tâm thức
7. Hướng đến một khoa học về tâm thức
8. Phạm vi bao quát của tâm thức
9. Đạo lí và di truyền học mới
10. Khoa học, tâm linh, và nhân loại

Điểm sách (Uyên Hạnh, KhoaHoc.Net)

Khoa học và tâm linh là hai cánh cửa khác nhau để nhìn vào thực tại, vũ trụ, và chính con người chúng ta. Đức Dalai Lama cho rằng, mặc dầu khoa học và Phật giáo có hai mục đích khác nhau từ căn bản — một bên là tìm hiểu, sáng tạo thực tại, một bên là giải thoát khổ đau — nhưng hai phương cách tiếp cận ấy có thể hòa hợp để phục vụ cho lợi ích của cả nhân loại trong thế kỉ XXI và mai hậu. Dalai Lama đã có thuận duyên gặp gỡ những bậc thầy trong khoa học — David Bohm, Weizsäcker, Karl Popper…, được giảng giải cho về những lí thuyết khoa học của Copernicus, Newton, Bohr, Einstein…, cũng như Tây phương đã có duyên lành được nghe vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng thuyết giảng về giáo lí siêu việt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và những luận sư sau Ngài: Long Thọ (Nāgārjuna), Vô Trước (Asaṅga), Thế Thân (Vasubandhu), Nguyệt Xứng (Candrakīrti)… Sự kết hợp ấy đã làm nên một quyển sách vô cùng lí thú và ích lợi.

Đây là sách ấn tống, không bán, chỉ xin quí vị gửi lại cước phí.

Ngân phiếu, xin gửi về:

Rang Dong Publishing (Pay to: Thi Tran)
5931 Schebish Lane
Alexandria, VA 22310
Cước phí trong nước Mỹ: $5
Cước phí ngoài trong nước Mỹ: $12
NXBRangDong@gmail.com

What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com