Bo Dạt My Tri

Dn ca Quan Họ Bắc Ninh

 

Chuyển soạn cho guitar: Nguyễn Thế An

Trnh tấu: Hoi Hương

 

 

 

 

1. Bo dạt my tri, chốn xa xi,

Anh ơi, em vẫn đợi... i ... bo dạt

My i ... tri,

Chim sa, tang tnh tnh... i ...c vượt

Rồi một tin trng, hai tin đợi, ba bốn tin chờ

Sao chẳng thấy anh

 

2. Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,

Anh ơi, trăng đ ng... a ... ngang đầu

Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đm sắp tn... i ...

Trăng t,

Người ra đi c nhớ

L nhớ ai ngồi trng cnh chim trời

Sao chẳng thấy anh

 

3. Mn mỏi thu đm, suốt năm canh

Anh ơi, em vẫn đợi... i ... mỏi mn

Thương nhớ... ờ ơ.. ai

Sao rơi, trăng sắp tn .. i ... trăng t

Cnh tre đu trước ng

L gi la đ, em vẫn mong chờ

Sao chẳng thấy anh

 

12/31/2005

 

 

 

Right click to Download